FORSTER HOUSE

GÓRALSKIE APARTAMENTY

Regulamin

Przyjazd

 • Doba hotelowa rozpoczyna sie od godziny 16:00 pierwszego dnia pobytu. W przypadku zamiaru przybycia o innej porze prosimy o ustalenie tego faktu z recepcją, przy czym przekazanie apartamentu przed godz. 16:00 może się okazać niemożliwe z uwagi na sprzątanie po poprzednich gościach. Z tytułu późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane żadne zniżki. W przypadku odwołania przyjazdu wpłacony zadatek nie zostanie zwrócony. Zawsze na 20min. przed przjazdem do obiektu prosimy o kontakt telefoniczy z recepcją.
 • Po przybyciu konieczne jest okazanie dowodów tożsamości ze zdjęciem, uregulowanie ewentualnych opłat / dopłat za wynajem, uiszczenie stosownych opłaty miejscowej oraz wpłaty kaucji w wysokości 300 zł. Jeżeli klucze zostaną powierzone jednej z osób, która należy do grupy Gości zamierzających przebywać w apartamencie (np. przewodnik grupy lub znajomy osoby, na której nazwisko jest dokonana rezerwacja), ta osoba będzie musiała wpłacić kaucją oraz ulegurować należną część za nocleg. Po przybyciu do apartamentu należy niezwłocznie sprawdzić zgodność / stan wyposażenia z pisemnym zestawieniem, wskazać w nim ew. braki lub uszkodzenia, podpisać go i przekazać Administratorowi, który ma prawo do jego weryfikacji. Będzie to stanowiło podstawę do rozliczenia kaucji przy wyjeździe.

Wyjazd

 • Opuszczenie apartamentu winno nastąpić o godzinie 10:00. W celu wykwaterowania o innej godzinie prosimy o informację nie później niż dzień przed planowanym zdaniem apartamentu.
 • Kaucja zostanie zwrócona pod koniec pobytu w górach, w momencie wyjazdu, po dokonaniu kontroli apartamentu przez Administratora. Prosimy o zgłoszenie dzień wcześniej Administratorowi zamiaru wyjazdu o innej godznie niż 10:00 i o umówienie się na godzinę odbioru apartamentu.
 • Przy wyjeździe należy usunąć odpadki, zmyć naczynia etc. W przypadku stwierdzenia przez Administratora braków lub zniszczeń w apartamencie, ich rynkowa równowartość zostanie pobrana z kaucji. W przypadku gdyby braki lub zniszczenia ujawnione w trakcie kontroli przekroczyły wysokość wpłaconej kaucji, Gość jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganej kwoty; w przeciwnym przypadku właściciel mieszkania jest upoważniony do dochodzenia omawianej kwoty właściwą dla sprawy drogą.

Ogólne

 • W wyposażeniu apartamentu znajduje się bielizna pościelowa i ręczniki w takiej ilości, na jaką opiewa rezerwacja. Z uwagi na zachowanie odpowiednich warunków higienicznych obowiązuje zakaz używania niepowleczonej pościeli oraz wynoszenia ręczników poza Osiedle. Wymiana pościeli i ręczników przysługuje 1 raz na każde rozpoczęte 7 dni pobytu, prosimy zgłosić do Administratora. Rezygnacja z używania pościeli i ręczników nie stanowi podstawy do zniżek.
 • Apartament wyposażony jest w sprzęty AGD do użytku Gości. Prosimy o zwracanie uwagi na jego prawidłowe wykorzystanie i wyłączanie natychmiast po użyciu. Wszelkie niesprawności prosimy zgłaszać Administratorowi.
 • Apartament musi być zamieszkany przez nie większą ilość osób niż zgłoszoną w rezerwacji. Zabranie się podnajmowania lub udostępniania apartamentu osobom trzecim.
 • Gość jest odpowiedzialny materialnie za wszystko, za apartament oraz co znajduje się w apartamencie. Absolutnie zakazane jest przenoszenie mebli i wyposażenia z jednego apartamentu do drugiego.
 • Gość jest całkowicie odpowiedzialny za będące jego własnością przedmioty, dokumenty lub towary, pozostawione w apartamencie lub w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
 • Gość przyjmuje odpowiedzialność prawną lub każdego innego rodzaju za sposób użytkowania apartamentu w zakresie jego zajmowania, a w szczególności musi przestrzegać przepisów obowiązujących w całym Osiedlu. Przepisy do wglądu u Administratora.
 • Uprzejmie prosimy gości o przywożenie ze sobą pantofli na miękkich podeszwach do chodzenia po apartamencie.
 • W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, każdy apartament posiada balkon lub taras, na którym można palić papierosy.
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 - 06:00. W celu zapewnienia komfortowego odpoczynku wszystkim przybyłym Gościom prosimy o jej przestrzeganie. Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osoby zakłócające spokój, będące pod wpływem, alkoholu, środków odurzających itp., zachowujących się głośno, czy agresywnie, naruszające spokój i dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zastrzegamy prawo do wymówienia pokoju / apartamentu w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych opłat.
 • W obeickie jest zakaz używania otwartego ognia oraz zakaz używania świeczek, kadzidełek itp.
 • Zwierzęta nie są akceptowane
1999-2023 © MATinternet Zakopane | Powered by MATcms